LEXISLACION

Lexislar  v.i. Facer ou establecer leis.