VIOLENCIA de XÉNERO

violencias.f. 1. Maneira de actuar na que se fai uso da forza física e das armas para ferir ou matar xente. Non quería ter que recorrer á violencia. Un réxime baseado na violencia. CF. brutalidade, forza.2. Grande enerxía. Pechou a porta con violencia. CF. furia. 3. Forza brutal. A violencia do furacán. CF. furia, ímpeto.4. fig. Molestia, incomodidade, embarazo. Quixémoslle aforra-la violencia da situación.