AREAS de ACTUACIÓN

O Centro de Información ás mulleres de Culleredo é un servizo para dar resposta á necesidade de información, asesoramento e apoio integral que teñen as mulleres, tanto a nivel individual como de grupo, partindo do recoñecemento de que están aínda a sufrir nesta sociedade un trato desigual respecto dos homes, cando non moitas veces discriminatorio ou de violencia de xénero

¿Qué ofrece?

  • Oficina de asesoramento individual ás mulleres
  • Servizo de asistencia psicolóxica á muller
  • Asesoría xurídica ás mulleres
  • Servizo de atención ás víctimas de violencia de xénero (SAVVIX)
  • Dinamización comunitaria das mulleres de Culleredo
  • Educación para a igualdade
  • Arquivo de recursos en materia de igualdade de xénero
  • Observatorio de igualdade de xénero e de necesidades das mulleres
  • Apoio á creación e xestión de asociacións de mulleres